Om

Drop-a-level metoden övar upp förmågan att regelbundet släppa känslor och reaktioner, som har med en tidigare händelse att göra och som inte har någon vettig uppgift längre. Resultatet blir att man ser möjligheter i stället för hinder.

Vi påstår inte att Drop-a-level är det enda man behöver göra för ett bättre liv. Vi har använt många metoder för att reda ut det som varit och att växa som människa. Och fortsätter med det.

Men något som vi med säkerhet kan säga är att Drop-a-level metoden har hjälpt oss att tillgodogöra oss andra metoder, tankar och synsätt. Drop-a-level rensar bort det som är onödigt stök och inbringar lugn och tydlighet.

Och mod – mod att göra.

Drop-a-level är inte en konkurrent till andra filosofier och metoder. Tvärtom – vi förespråkar att vi använder oss av det som fungerar för oss, utan att anmärka på varandras sätt att lösa problem. Det är det som är poängen. Vi tycker att vi har bråkat länge nog om vems tankesätt vi ska anamma, eller förkasta.

Drop-a-level symbol

Britt Forsberg

Regissör och lärare i teater, röst, fysisk träning och presentation.

Britt har utvecklat och använt metoden Drop-a-level i över 30 år.

Eftersom hon har sett hur metoden hjälpt människor med alla typer av framträdanden och utmaningar, vill hon fortsätta att sprida metoden och därmed bidra till en fredligare och miljövänligare planet.