Integritetspolicy

Hur hanteras dina personuppgifter?

Vi månar om din integritet och de personuppgifter vi behandlar är i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation).

Personuppgiftsansvarig

Britt Forsberg är ansvarig för alla personuppgifter som samlas in och behandlas av organisationen. För frågor om denna information, kontakta oss via e-post: info@drop-a-level.org

Syfte

De personuppgifter som samlas in är till största delen kontaktuppgifter för information, men används även för vissa reklam- och marknadsföringsändamål. De uppgifter som behandlas kan inkludera: namn, adress, personnummer, e-postadress, intressen.

Lagring

Vi sparar personuppgifter om du till exempel har anmält dig till ett nyhetsbrev, efterfrågat information eller på annat sätt kommit i kontakt med oss och visar intresse för vår verksamhet eller tjänster. Endast den data som är nödvändig för kategorisering och kommunikation sparas.

Delning

I vissa fall kan organisationen anlita externa aktörer för till exempel marknadsföringsaktiviteter för egna syften, och uppgifterna kan komma att delas med dem. Endast de uppgifter som behövs för aktiviteten kommer att användas. Det sker dock inget utlämnande av information till tredje part för andra ändamål än vår egen kommunikation och marknadsföring. Uppgifterna sparas så länge du är kund hos oss eller anses kunna bli kund inom ett år från registreringen.

Sekretess

Alla rimliga åtgärder för att förhindra att personuppgifter sprids utanför den egna organisationen, förutom ovanstående, kommer att vidtas.

Samtycke

Genom att använda våra tjänster eller tillhandahålla personuppgifter till oss på annat sätt samtycker du till att uppgifterna sparas och hanteras i enlighet med dessa villkor.

Ändring av uppgifter

Du kan när som helst begära ett utdrag av de uppgifter som registrerats om dig. Du kan också begära att felaktiga uppgifter ändras, eller att dina uppgifter raderas. Du kan dock inte fortsätta vara kund hos oss eller använda våra tjänster om dina uppgifter raderas. För att begära ändringar eller radering av dina uppgifter kan du skicka ett meddelande till oss: info@drop-a-level.org

Uppdaterad 2022-10-07