Drop-a-level symbol

En metafor

Krigaren

 • Se dig själv som en krigare
 • Se dig själv som en intelligent krigare
 • Träna upp din förmåga att observera, agera och reagera
 • Slösa inte på dina resurser
 • Välj dina strider
 • Uppfinn inte fiender
 • En intelligent krigare strider bara där det verkligen behövs,
 • fram till dess tror han/hon på fred och gemenskap
 • En modig krigare vågar försvara sig själv och andra
 • En sofistikerad krigare slåss inte för att vinna materiella saker
 • En riktig krigare strider för kärleken
 • Vi måste mobilisera oss så att vi klarar av materiella förluster
 • En stark krigare klarar av att vara ensam och med många
 • En utvecklad krigare ser strider som en utveckling till något bättre
 • En hälsosam krigare tar inte order från befäl med outvecklade grunder
 • En krigare är beredd att dö för kärleken
© 2022 Britt Forsberg